UX акроними

UX

UX е съкращението за User Experience.

Всяко взаимодействие на клиента с вашата марка по време на процеса на покупка. Опитът на клиентите влияе върху възприятието на купувача за вашата марка. Положителното изживяване превръща потенциалните купувачи в клиенти и поддържа настоящите клиенти лоялни.