USSD акроними

USSD

USSD е съкращението за Неструктурирани допълнителни услуги.

Комуникационен протокол, който се използва от мобилни телефони за комуникация с компютрите на оператора на мобилна мрежа. С USSD мобилните потребители взаимодействат директно, като правят избор от менюта. За разлика от SMS съобщението, USSD съобщението създава връзка в реално време с всяка сесия, което позволява двупосочна комуникация на информация.