URL съкращения

URL

URL е акроним за Унифициран локатор на ресурси.

Форма на универсален идентификатор на ресурс (URI), който дефинира адрес, който се съпоставя с алгоритъм за достъп, използвайки мрежов протокол