UGC акроними

UGC

UGC е акроним за Генерираното от потребителите съдържание.

Съдържание, генерирано от потребители, алтернативно известно като съдържание, създадено от потребителя, е всяка форма на съдържание, което е публикувано от потребителите онлайн. Съдържанието, генерирано от потребителите, може да включва рецензии, препоръки, изображения, видеоклипове, статии, коментари и аудио. Целевите сайтове могат да включват сайта на компанията, сайтове за прегледи, социални медии или всяка друга онлайн платформа.