TXT Акроними

TXT

TXT е съкращението за Текстов запис.

TXT записите са вид запис на системата за имена на домейни (DNS), който съдържа текстова информация за източници извън вашия домейн. Вие добавяте тези записи към настройките на вашия домейн. Те често се използват за потвърждаване на собствеността върху домейн и за настройка на записи за удостоверяване на имейл.