TCPA Акроними

TCPA

TCPA е акроним за Закон за защита на потребителите на телефона.

Този регламент на Съединените щати е приет през 1991 г. и ограничава използването на системи за автоматично набиране, изкуствени или предварително записани гласови съобщения, SMS текстови съобщения и факс машини. Той също така уточнява няколко технически изисквания за факс машини, устройства за автоматично набиране и системи за гласови съобщения – основно с разпоредби, изискващи идентификация и информация за контакт на субекта, използващ устройството, която да се съдържа в съобщението.