SSP Акроними

SSP

SSP е съкращението за Платформа от страна на доставките.

платформата за продажба, SSP е платформа, която позволява на издателите да управляват своите рекламни наличности, да ги пълнят с реклами, да проследяват отговорите и да получават приходи.