SSO Акроними

SSO

SSO е съкращението за Single Sign-On.

Метод за удостоверяване, който позволява на потребителя да се регистрира или влезе в платформа на трета страна с еднократно влизане от някоя от няколко основни платформи, включително Google или Microsoft.