SSL акроними

SSL

SSL е съкращението за Secure Sockets Layer.

Криптографски протоколи, предназначени да осигурят комуникационна сигурност през компютърна мрежа.