SQL акроними

SQL

SQL е акроним за Квалифициран потенциален клиент за продажби.

Потенциален клиент, който се е придвижил през тръбопровода за продажби – от квалифициран за маркетинг потенциален клиент през приет от продажбите потенциален клиент – до позиция, където екипът по продажбите вече може да работи върху превръщането им в активен клиент.

Източник: Gartner

SQL

SQL е акроним за език за структурирани заявки.

Език, използван в програмирането и предназначен за управление на данни, съхранявани в система за управление на релационни бази данни, или за обработка на потоци в система за управление на релационни потоци от данни. Синтаксисът и свързаната библиотека от функции може да се различават между платформите на бази данни.