SPF акроними

SPF

SPF е съкращението за Sender Policy Framework.

Sender Policy Framework е протокол за удостоверяване на имейл, предназначен да открие фалшифициране на изпращащ домейн от неоторизирана услуга за изпращане или IP адрес по време на доставката на имейла.