Акроними на SOV

Данните за присъствието

SOV е акроним за Споделяне на гласа.

Модел за измерване в маркетинга и рекламата. Дял на гласа измерва процента на разходите за медии от една компания в сравнение с общите разходи за медии за продукта, услугата или категорията на пазара.