Акроними за МСП

EMS

МСП е съкращението за Малки и средни предприятия.

В Европейския съюз малките и средните предприятия са организации със специфичен размер, измерен чрез броя на служителите. Малките предприятия имат по-малко от 50 служители, а средните предприятия имат повече от 50, но по-малко от 250 служители. Съкращението SMB се използва в Съединените щати и се различава в обяснението.