Акроними за малки и средни предприятия

SMB

SMB е съкращението за Малък и среден бизнес.

Малкият и среден бизнес са организации със специфичен размер, или брой служители, или годишен приход. Ако се измерва с броя на служителите, малките предприятия са тези с по-малко от 100 служители, а средните предприятия са тези организации със 100 до 999 служители. Ако се измерват алтернативно чрез годишни приходи, те са организации с по-малко от 50 милиона долара годишни приходи и средни или организации, които правят повече от 50 милиона долара, но по-малко от 1 милиард долара. Съкращението SME се използва извън Съединените щати.