SLC Акроними

SLC

SLC е акронимът на Ангажимент за ниво на обслужване.

По-широка и по-обобщена форма на an SLA. Двете се различават, тъй като SLA е двупосочен и включва два екипа. За разлика от това, SLC е еднопосочно задължение, което установява какво един екип може да гарантира на своите клиенти във всеки един момент.

Източник: TechTarget