SLA акроними

SLA

SLA е акронимът на Споразумение за нивото на обслужване.

Договор между доставчик на услуги и неговите клиенти, който документира какви услуги ще предостави доставчикът и определя стандартите, които доставчикът е длъжен да спазва. В SaaS индустрията това често се отнася до гарантираното време за работа на платформата и времето за реакция на екипа за поддръжка.