SEM акроними

SEM

SEM е акронимът на Search Engine Marketing.

Форма на онлайн маркетинг, която включва популяризиране на уебсайтове чрез увеличаване на тяхната видимост на страниците с резултати от търсачките (SERPs) предимно чрез платена реклама.