Акроними на SDR

SDR

SDR е съкращението за Представител за развитие на продажбите.

Търговска роля, която отговаря за развитието на нови бизнес отношения и възможности.