Акроними на SDP

SDP

SDP е съкращението за Платформа за развитие на продажбите.

Инструмент, който помага на представителите за развитие на продажбите да се ориентират в процеса на квалификация на потенциални клиенти и водещи, включително приоритизиране и планиране на дейности за максимизиране на ефективността на продажбите и по-бързо затваряне на бизнеса.