Акроними на SDK

SDK

SDK е съкращението за Комплект за разработчици на софтуер.

Колекция от ресурси за разработка на софтуер в един пакет. Комплектите за разработчици на софтуер улесняват бързото създаване на приложения, като разполагат с документация и софтуер, който е лесен за интегриране в други приложения или платформи. В SaaS, комплектите за разработчици на софтуер обикновено предоставят специфични за езика библиотеки за използване на външните услуги API.