SaaS акроними

SaaS

SaaS е акроним за Софтуер като услуга.

SaaS е софтуер, хостван в облака от компания на трета страна. Маркетинговите фирми често използват SaaS, за да позволят по-лесно сътрудничество. Той съхранява информация в облака и примерите включват Google Apps, Salesforce и Dropbox.