RTB Акроними

RTB

RTB е съкращението за Наддаване в реално време.

методът и технологията, чрез които рекламните инвентари се продават на търг, купуват и продават на базата на импресия.