Акроними на RSA

RSA

RSA е акроним за Ривест Шамир Адлеман.

RSA е криптосистема с публичен ключ, която се използва широко за сигурно предаване на данни. Съобщенията са криптирани с публичен ключ, който може да се споделя открито. С алгоритъма RSA, след като съобщението е криптирано с публичния ключ, то може да бъде декриптирано само с частен (или таен) ключ. Всеки потребител на RSA има двойка ключове, състояща се от публичен и частен ключ. Както подсказва името, частният ключ трябва да се пази в тайна. Акронимът RSA идва от фамилните имена на Рон Ривест, Ади Шамир и Леонард Адлеман, които публично описват алгоритъма през 1977 г.