RPA Акроними

RPA

RPA е съкращението за Роботизирана автоматизация на процесите.

Технология за автоматизация на бизнес процеси, базирана на метафорични софтуерни роботи или изкуствен интелект (AI) и/или дигитални работници.