ROTI Акроними

РОТИ

ROTI е съкращението за Възвръщаемост на инвестициите в технологии.

Подобно на възвръщаемостта на инвестициите (ROI), това е времето, необходимо за инвестиция в технология или софтуерен лиценз, за ​​да върне сумата на приходите, които са стрували за внедряване. Пример: Инвестирането в тази платформа има ROTI от 7 месеца за средния клиент. Може да се измери и в процентното увеличение на приходите, постигнато над