ROE Акроними

ROE

ROE е съкращението за Възвръщаемост на усилията.

Като допълнение към ROI, Content ROE позволява показатели за ефективност на ниво актив, за да помогне на екипите да оптимизират съдържанието и да въведат базирано на данни влияние върху бъдещото съдържание и творческите планове. Той е уникален и с това, че взема предвид общите усилия, вложени в създаването на всеки актив.

Източник: Възвръщаемост на усилието Aprimo