RDI Акроними

РДВР

RDI е съкращението за Индикатор за доставка в дома.

Индикатор за данни, предоставен от услугите за стандартизация и валидиране на адреси, който определя дали даден адрес е жилищен или търговски.