Акроними за научноизследователска и развойна дейност

R & D

R&D е съкращението за Научни изследвания и разработки.

Бизнес дейности, които компаниите предприемат за иновации и въвеждане на нови продукти и услуги. R&D обикновено идентифицира проблем на пазара, размера на пазара, търсенето на пазара и подходящото решение. Целта е да се пуснат на пазара нови продукти и услуги, които ще имат конкурентно предимство и ще стимулират общите продажби и рентабилност.