PPC Акроними

PPC

PPC е съкращението за Плащане на кликване.

Модел за интернет реклама, използван за привличане на директен трафик. Плащането на щракване обикновено се свързва с търсачките и рекламните мрежи, където се оферират рекламни места в платформите за управление на реклами. Когато се кликне върху дисплейна реклама или текстова реклама, рекламодателят заплаща такса на мрежата. Ако това е рекламна мрежа, таксата обикновено се разделя между мрежата и крайния издател, където е видяна рекламата.