POS акроними

POS

POS е съкращението за Точка на продажба.

Системата на място за продажба е хардуерът и софтуерът, който позволява на търговеца да добавя продукти, да прави модификации и да събира плащания. Системите на място за продажба позволяват събирането на цифрови плащания в реално време и могат да включват четци на карти, скенери за баркодове, касови чекмеджета и/или принтери за разписки.