POC акроними

POC

POC е акронимът на Доказване на концепцията.

Макет, пилотна програма, ограничено издание или персонализирана демонстрация на продукт, услуга или решение в контекст на продажби. Доказателството за концепцията показва, че бизнес решението ще изпълни изискванията на клиентите, като същевременно ще предостави убедителен бизнес случай за приемане.