OOH Акроними

OOH

OOH е съкращението за Извън дома.

Извън домашната реклама, наричана още дигитална реклама извън дома (DOOH), външна реклама, външни медии и медии извън дома, е реклама на устройства, които не са в дома. OOH рекламата включва билбордове, дисплейни реклами и плакати, които се виждат, когато човек е извън дома си и извършва дейности, обикновено свързани с рекламата. Той също така включва нов пазар, Audio Out-Of-Home (AOOH).