НЛП акроними

НЛП

НЛП е съкращението за Natural Language Processing.

Подполе на лингвистиката, компютърните науки и изкуствения интелект, занимаващо се с взаимодействията между компютрите и човешкия език, по-специално как да се програмират компютрите да обработват и анализират големи количества данни от естествен език.