MX Акроними

MX

MX е съкращението за Обменник на поща.

Записът за обмен на поща посочва пощенския сървър, отговорен за приемането на имейл съобщения от името на име на домейн. Това е ресурсен запис в системата за имена на домейни (DNS). Възможно е да се конфигурират няколко MX записа, обикновено сочещи към масив от пощенски сървъри за балансиране на натоварването и резервиране.