MRR Акроними

МЗР

MRR е съкращението за Месечни периодични приходи.

Средните месечни повтарящи се приходи, измерени на клиент или осреднени между клиенти. Услугите, базирани на абонамент, използват MRR за прогнозиране на приходите и ръста на приходите.