MQL акроними

MQL

MQL е съкращението за Маркетинг квалифициран потенциален клиент.

Потенциален клиент, който е бил или прегледан от маркетинговия екип, или систематично оценен за фирмаграфски критерии и отговаря на критериите, необходими, за да бъде назначен на представител в екипа по продажбите.