MPP Акроними

MPP

MPP е съкращението за Защита на поверителността на пощата.

Технологията на Apple, която премахва индикатора за отваряне (пикселна заявка) от маркетинговите имейли, така че отвореният имейл на потребителите не може да бъде проследен.