Акроними на МВнР

МВнР

MFA е съкращението за Многофакторно удостоверяване.

Допълнителен слой на защита, използван за гарантиране на сигурността на онлайн акаунти освен потребителско име и парола. Потребителят въвежда паролата и след това се изисква да въведе допълнителни нива на удостоверяване, като понякога отговаря с код, изпратен чрез текстово съобщение, имейл или чрез приложение за удостоверяване.