MBP Акроними

MBP

MBP е съкращението за Доставчик на пощенска кутия.

Доставчикът на пощенска кутия е организация, която предоставя на потребителите имейл акаунти и приема и доставя големи количества имейл.

Източник: валидност