LMS Акроними

LMS

LMS е съкращението за Система за управление на обучението.

Системата за управление на обучението е приложение за администриране, документиране, тестване, проследяване, отчитане, автоматизация и доставка на образователни курсове, програми за обучение, сертифициране и програми за развитие. Известен още като платформа или приложение за електронно обучение.