LACSLink Акроними

LACSLlink

LACSLink е съкращението за Връзка към системата за преобразуване на адреси.

Сигурен набор от данни от преобразувани адреси и включва промяна на адресите в селски стил към адреси в градски стил. Той също така преобразува съществуващи адреси, които са били преименувани или преномерирани. LACSLink е автоматизиран метод за получаване на нови адреси за местни общини, които са въвели 911 система за спешни случаи

Източник: Мелиса