KPI акроними

KPI

KPI е съкращението за Ключов показател за ефективност.

Измерима стойност, която показва колко ефективно една компания постига целите си. KPI на високо ниво се фокусират върху цялостното представяне на бизнеса, докато KPI на ниско ниво се фокусират върху процеси в отдели като продажби, маркетинг, човешки ресурси, поддръжка и други.