IT акроними

IT

IT е съкращението за Информационни технологии.

В рамките на дейността на бизнеса информационните технологии обхващат управлението на данни, киберсигурност, вътрешни хардуерни и софтуерни системи, външно хоствани хардуерни и софтуерни системи, лицензиране на платформи от трети страни, както и хардуер и софтуер за крайни потребители.