Акроними на ISP

ISP

ISP е съкращението за Доставчик на интернет услуги.

Доставчик на достъп до интернет, който може също да предоставя имейл услуги на потребител или бизнес.