ISBN акроними

ISBN

ISBN е съкращението за Международен стандартен номер на книгата.

ISBN е международен стандартен номер на книга. ISBN номерата бяха с дължина 10 цифри до края на декември 2006 г., но от 1 януари 2007 г. те вече винаги се състоят от 13 цифри. ISBN номерата се изчисляват с помощта на конкретна математическа формула и включват контролна цифра за валидиране на номера.

Източник: ISBN международен