Акроними на ICP

ICP

ICP е съкращението за Идеален клиентски профил.

почит, свързан с най-ценните клиенти на компанията, използвани за идентифициране на нови потенциални клиенти. В B2B продажбите и маркетинга това може да бъде местоположение, фирмография, поведение, култура и системни данни. В B2C продажбите и маркетинга това може да бъде местоположение, демографски данни, поведение, култура и други данни.