HTTPS акроними

HTTPS

HTTPS е съкращението за Протокол за трансфер на хипертекст (сигурен).

Разширение на протокола за прехвърляне на хипертекст. Използва се за сигурна комуникация през компютърна мрежа и се използва широко в Интернет. В HTTPS комуникационният протокол е криптиран с помощта на защита на транспортния слой или по-рано Слой със защитени гнезда.