GTM акроними

GTM

GTM е съкращението за Отидете на пазара.

План, който ви помага да определите вашите идеални клиенти, да координирате съобщенията си и да позиционирате продукта си за стартиране. Стратегията на GTM също така поддържа ключови бизнес единици в един и същ план, което ви позволява да посрещнете нуждите на пазара и ефективно да повторите своя продукт.

Източник: Познание