ETL акроними

ETL

ETL е съкращението за Извличане, трансформиране и зареждане.

Платформа, където дейностите с данни се комбинират, за да извличат данни от една система, да ги трансформират или преобразуват, ако е необходимо, и да ги поставят в друга система. ETL процесите могат да бъдат постигнати програмно, но често се оставят на платформа на трета страна, където процесите могат да бъдат задействани или планирани.