ESP акроними

ESP

ESP е съкращението за Email Доставчик на услуги.

Платформа, която ви позволява да изпращате големи обеми маркетингови комуникации или транзакционни имейли, управлява абонати и спазва разпоредбите за електронна поща.